Стратегически партньор:

За събитието

Технологиите, свързаността и икономическите промени разтърсват индустриите и ги принуждават да оптимизират настоящите бизнес модели.

Първата годишна конференция E-InfraTech ще разгледа как SMART технологиите и интернетът на нещата(IoT) променят средата и създават нови възможности и решения за бизнеса и индустрията.

Технологичните компании налагат партньорства между секторите – производство, логистика, транспорт, енергетика, телекомуникации транспорт и др., за да създадат нови бизнес модели.


Производство

Дигиталните иновации променят процесите и бизнес моделите на производството. Платформите IoT предоставят нови концепции и решения за увеличаване приходите от услуги. Smart технологиите променят подходите за съкращаване на времето от създаване на концепция до пускане на пазара, като компаниите адаптират стратегиите си за по-голяма ефективност посредством автоматизация, изкуствен интелект и IoT.


Мобилност и транспорт

Като се започне от споделеното ползване и автономни автомобили и се стигне до електрически или водородни автомобили, превозването на лица и стоки ще се промени драстично през идните 20 години. Инфраструктурата, като свързаност и зарядни станции, следва да е ключов катализатор на тази промяна и ще се развива все повече през следващите години.


Енергетика

През последните три години, ЕС е сред лидерите в извеждането на енергийните пазари и технологии в нова ера на повече благоденствие за гражданите на ЕС. Сливанията и придобиванията в сектора оказват влияние на традиционните бизнес модели, съчетани с най-модерни технологии за по-висока ефективност. Готови ли са технологиите и инфраструктурата на българския енергиен сектор за измененията на пазара? Каква роля ще изиграят държавата и общините за подпомагане прилагането на smart инфраструктурата?


Логистика и доставки

Решенията на Smart технологиите вече имат своето отражение върху отрасъл логистика и доставки, като се започне от подобреното управление на автопарка и се стигне до междусекторни синергии и подобрено изживяване за клиента. Следващата стъпка е преобразуването на устойчивите доставки „последна миля“ в населените места, което ще оптимизира пътя от краен до краен клиент и ще допринесе за икономии от мащаб.


Интелигентни градове

Населението на България, както и на други страни в региона, се урбанизира все повече. Какви технологии се използват за подобряване условията на живот, движението на хора и автомобили, ефективността на енергията и ресурсите? Какъв е хоризонтът в ЦИЕ/ЮИЕ до 2025 г. и как законодателството подпомага тази подобрена градска среда?


Киберсигурност

В ерата на сложното управление на данни на клиента, киберсигурността става приоритет за много организации, като им помага да намалят риска от кибератаки и ги защитава от непозволено използване на системи, мрежи и технологии. Кои са най-големите предизвикателства и как ще се развият решенията, за да гарантират защита на данните?

Конференцията E-InfraTech ще Ви даде възможност да участвате в дискусия с експерти от различни сектори за начина, по който разпространените нововъведения променят индустриите, инфраструктурата и бизнес моделите, предоставяйки нови възможности.

Аудитория:
~120 души

Технологични и транспортни фирми; инвеститори; банки и финансови институции; предприемачи; национални регулаторни органи; енергийни компании; представители на автомобилната индустрия и др.

21 юни, 2018, Capital Fort

Програма

Програма

09:00 - 09:30 - Регистрация и кафе

09:30 - 11:20 - Панел с презентации и дискусия с лекторите
Как smart технологиите и IoT създават нови възможности и решения за бизнеса и индустрията, нови партньорства между секторите и променят средата?
Модератор: Ричард Клег, партньор, Wolf Theiss

Откриване - Взаимосвързаност на околната среда
Ричард Клег, партньор, Wolf Theiss

Свързаност за Инфраструктура: 4G/5G като ключова предпоставка за развитието на е-инфраструктурата
Тодор Ташев, старши директор "Мрежа и услуги", A1

Технологии за инфраструктура: IoT Хоризонт 2025 г. – последни high-tech решения
Ираван Хира, генерален директор, HPE България

Смесени дружества в Е-инфраструктурата: преглед на правни казуси
Ричард Клег, партньор, Wolf Theiss

Интелигентните градове
Владимир Махнев, Digital Advisor, Microsoft – ЦИЕ

Тенденции при енергийното захранване
Гарвин Шойерман, мениджър "Ключови клиенти", ELTEK Германия

Дискусия

11:20 - 11:50 Кафе пауза

11:50 - 13:30 - Панел с презентации и дискусия с лекторите
Готови ли са технологиите и инфраструктурата на българския енергиен сектор за измененията на пазара?
Модератор: Анна Ризова, партньор, Волф Тайс

Откриване - Интелигентно управление на енергия
Анна Ризова, партньор, Волф Тайс

Енергиен мениджмънт и възможности за проекти за чиста енергия
Радослав Миков, партньор, Волф Тайс София

Системи за разпределяне на енергия: пример от индустрията
Марсел ван дер Хук, изпълнителен директор, АББ България

Бъдеще на гъвкавото управление на енергията: съхранение на енергия
Валери Мехар, Commercial Project Manager, Fluence

Киберсигурност и информационна сигурност
Боян Янчев, CTO, Lirex

Дискусия

13:30 - 14:30 Коктейл  

Лектори

Ричард Клег

партньор, Волф Тайс

Иравaн Хира

Генерален директор, HPE България

Тодор Ташев

Старши директор „Мрежа и услуги“, А1

Радослав Миков

партньор, Волф Тайс София

Боян Янчев

Директор техническа реализация, Lirex

МАРСЕЛ ВАН ДЕР ХУК

Изпълнителен директор, АББ България

Владимир Махнев

Digital Advisor, Microsoft – ЦИЕ

Гарвин Шойерман

Мениджър "Ключови клиенти", ELTEK Германия

Валери Мехар

Commercial Project Manager, Fluence

МОДЕРАТОР

Анна Ризова

управляващ партньор, Волф Тайс

Регистрация

Партньори

Организатор:

  • puls

Стратегически партньор:

Генерален партньор:

В партньорство с: